عضو شوید عضو پیدا کنید پول بگیرید هر20تا50 باازدیدکننده 20 هزارتومان

منطقی ترین و بهترین روش بدست آوردن پول از اینترنت

امروزه سیستم های کلیکی کدهایی را به شما می دهند تا هروقت روی آن کلیک شود مقداری پول به شما داده شود از هر 10 کلیک بر روی تبلیغات شما 5 عدد از آن تبلیغات به فرروش می رسد

اگر هر کلیک را 100 تومان حصاب کنیم  10 کلیک 1000تومان می شود

اما اگر از سیستم پورسانت گیری استفاده کنید با  5 فروش حداعقل کم کم درآمد شما 10000تومان می شود 

 در ضمن شما می توانید با توجه به محتوای سایت خود تبلیغات را انتخاب کنید اگر سایت شما مربوط به کتاب است کتاب ها را بفروش بگذارید اگر وسایل ورزشی است وسایل ورزشی را به فروش بگذارید

ولی اگر در سیستم بزرگ شرکت ثبت شده پایگان عضو شوید و تبلیغات آنها را به نمایش بگذارید با همان 10 کلیک و 5 فروش می توانید 40 تا 60 درصد بستگی به محصول دارد قیمت 5 محصول فروخته شده را بدست بیاورید اگر شما 5 فروش داشته باشید و بطور متوسط قیمت هر محصول 5 هزارتومان باشد درآمد شما 10000تومان می شود

شما با پیدا کردن عضو 10 درصد پول از فروش عضو خود را میگیرید این 10 درصد پول از حساب عضو شما کم  نمی شود بلکه پاداش شرکت به شما است

و برای عضویت در سایت باید ازدعوتنامه استفاده کنید این لینک دعوتنامه در زیر است با کلیک روی آن در سایت عضو شوید و آینده ای روشن در اینترنت داشته باشید

برای عضویت کلیک کنید

گزارش تخلف
بعدی